Nyheder

VARSLING OM PRISREGULERING

Pr. 1. juni 2024 regulerer jeg mine priser, så prisen stiger med 100 kr for en konsultation. Terapi hos mig er fortsat relativt billigt sammenlignet med mange andre psykologer. Dette skyldes at jeg aktuelt ikke har udgifter til lokaleleje.

Husk at der for mange er gode muligheder for at få tilskud fx via forsikring eller sygesikringen danmark.

 

  • Der kommer løbende nyheder. Hvis du automatisk vil have en email, så meld dig på nyhedsmail her:

Terapeutisk gruppeforløb til forældre med sensitive børn

Forældreskab med udfordringer

Forældre til børn med grundlæggende udfordringer eller psykisk sårbarhed er generelt set udsatte i forhold til at udvikle stress, angst og/eller depressive symptomer. Relativt mange oplever i perioder  ikke at kunne passe et arbejde, oplever ikke at blive forstået af deres omgivelser og/eller at blive gradvist socialt isolerede.  Mange beskriver utilstrækkelighedsfølese, manglende overskud eller en oplevelse at være i konstant alarmberedskab.

Til januar 2024 tilbyder jeg derfor  – sammen med psykiatrisk sygeplejerske Pia Rønneholt – et terapeutisk gruppeforløb til forældre med udfordrede, udsatte eller psykisk sårbare børn.

Lindring og øget trivsel

Formålet er overordnet at lindre og forebygge belastningssymptomer hos dig som forælder og hjælpe dig til større trivsel – velvidende, at det kan være svært at være menneske, og at livet kan byde på krævende opgaver og vilkår, vi ikke selv har valgt.

Om dig

Forløbet er til dig som er forælder til et barn, der fx er diagnosticeret med autisme, ADHD, spiseforstyrrelse, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, fysisk handicap eller misbrug. Det er ikke afgørende, hvad dit barn “fejler” eller hvor gammelt dit barn er.  Det kan være et lille barn – eller det kan være et voksent barn. Fokus i forløbet er nemlig ikke dit barn eller dit barns udfordringer – men hvordan du har det og hvordan du – sammen med de andre i gruppen – kan træne din evne til medfølelse, arbejde henimod større følelsesmæssig balance samt opleve større grad af forbundethed med andre.  Dette har afgørende betydning for mental og psykologisk trivsel. Ved at møde andre i en gruppe, understreges netop denne fællesmenneskelige pointe på en direkte og ganske effektiv måde sammenlignet med individuel terapi.

Medfølelse som tilgang

Vores terapeutiske tilgang i forløbet er medfølelsesfokuseret terapi – også kaldet Compassion Fokuseret Terapi (CFT). CFT en forholdsvis ny psykoterapeutisk tilgang der har vist sig hjælpsomt på tværs af en lang række af psykiske problemstillinger, men oprindeligt udviklet mennesker plaget af svær selvkritik og skamfølelse.  I CFT arbejder man bl.a. med at træne evnen til selvberoligelse og selvregulering samt evnen til møde os selv og andre med medfølelse, forståelse og mod til at være venligt til stede med det, som er – også når det er svært.

Praktisk

Der er tale om 12 sessioner hver anden onsdag aften á to timer kl 19-21 inkl. en lille pause i centralt i Aarhus.

Der vil være et fast tema fra gang til gang og den samme opbygning af de forskellige sessioner forløbet igennem. Vi vil i forløbet inddrage oplevelsesorienterede øvelser så som visualiseringer, åndedrætsøvelser og brevskrivning. Der er gensidig tavshedspligt i gruppen, og der vil være en forventning om mødestabilitet, og at du laver hjemmearbejde fra gang til gang. Prisen er 3600 kr alt i alt for hele forløbet. Bemærk at dette er en særlig fordelagtig pris, da det er første gang vi udbyder forløbet.

Vi bestræber os på en gruppe bestående af 5-10 deltagere.

Forløbet bliver hver anden onsdage kl 19-21 centralt i Aarhus, så snart vi har nok deltagre til at starte op.

Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i at deltage eller vil høre mere.

Ring på  på tlf. 51244672, mail psykologannafriis@proton.me eller via kontaktformularen.

 

Forældre til børn med grundlæggende udfordringer er generelt set udsatte i forhold til psykisk mistrivsel og belastningsreaktioner.

I forløbet er der fokus på dig  – som omsorgsgiver, men også som en, der skal huske at drage omsorg for dig selv.

Gruppeforløbet afholdes i Aarhus C med opstart til januar 2024. Vi bestræber os på 5-10 deltagere. 

Prisen for hele forløbet er 3600 kr inklusiv, te, kaffe, materialer og lydfiler. med audioguides, du vil få tilsendt fra gang til gang. Der er mulighed for tilskud via sygesikringen danmark.

Psykolog Anna Friis Aarhus

Autoriseret psykolog Anna Friis har bl.a. toårig terapeutisk efteruddannelse i compassionfokuseret terapi – også kaldet medfølelsesfokuseret terapi. Hun har arbejdet i psykiatrien siden 2015, hvor hun blandt andet har haft terapeutiske gruppeforløb og har beskæftiget sig med rollen som pårørende.

Pia er min co-terapeut i dette forløb og en erfaren psykiatrisk sygeplejerske. Hun har terapeutisk efteruddannelse og mange års psykiatrisk erfaring inklusiv pårørendearbejde samt erfaring med at afholde gruppeforløb for mennesker med kontakt til psykiatrien.