Ydelser

Terapi

Jeg tilbyder samtaler til unge og voksne. I enkelte tilfælde tilbyder jeg også børnesamtaler og samtaler med familier, hvis jeg mener, det drejer sig om en problemstilling, jeg kan hjælpe med.

Jeg har også erfaring med  afholdelse af terapigrupper. Gruppeformen kan i sig selv have en meget fin og helende effekt, men kræver naturligvis, at der er nok til at danne en gruppe. Kontakt mig gerne for at høre om mulighederne.

For psykologer på vej til specialistgodkendelse tilbyder jeg personligt udviklingsarbejde. 

 

Supervision

Jeg tilbyder supervison  både individuelt og i gruppe.

Jeg tilbyder supervisionspakker til psykologer på vej til autorisation samt psykologer, der mangler supervision til deres specialistuddannelse.

Du er  altid velkommen til at kontakte mig for at forhøre dig om mulighederne.

Dette gælder også,  hvis du tilhører er en anden faggruppe end psykologstanden, men hvor der måske kunne være behov for et styrket psykologisk perspektiv og/eller et differencieldiagnostisk perspektiv i forhold til psykiatriske problemstillinger.

l

Udredning

Af og til kan det være relevant med en  systematisk psykiatrisk udredning, da det bl.a. kan pege på supplerende støtte- og behandlingsmuligheder. Mange beskriver, at det kan give et mildere blik på sig selv at føle sig genkendt i en diagnose og erkende, at man gør det bedste man kan ud fra de forudsætninger og den sårbarhed, man nu engang rummer.

Jeg har solid erfaring med psykiatrisk udredning – herunder udredning af AD(H)D, autisme, bipolar lidelse og angstlidelser. Udredning vil ofte inkludere indhentning af sagsakter, semistrukturede interviews, spørgeskemaer, pårørendeinddragelse og evt. en grad af testning. Dertil kommer tilbagemeldingssamtale og rapportskrivning, hvis du ønsker det.

Jeg kan vejlede i forhold til det rigtige sted at søge supplerende støtte og evt. behandling, hvis jeg vurderer det kunne være hjælpsomt.

Jeg holder mig ajour i forhold til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for psykiatrisk udredning.

Det er kun (special)læger, der kan iværksatte medicinsk behandling, men da jeg har arbejdet en del år i psykiatrien, ville jeg ofte kunne tale med dig om de evt. medicinske behandingssmuligheder, en læge/psykiater måske ville præsentere for dig.

Vejledning og undervisning

Jeg tilbyder gerne psykoedukation og undervisning omhandlende fx angstlidelser, depression, AD(H)D og/eller bipolar lidelse samt vejledning i, hvordan man som pårørende bedst kan hjælpe og samtidig passe på sig selv. Dette gælder også børn som pårørende. Jeg underviser endvidere gerne om andre psykologiske emner så som introduktion til compassionfokuseret terapi, tilknytningsmønstre og deres betydning mv. Kontakt mig for at høre, om jeg ville kunne hjælpe med din opgave.

Jeg har mange års erfaring med at samarbejde med andre sektorer og andre faggrupper og tilbyder også assistance i forhold kommunikation med andre myndigheder så som kommune, studie, SU-styrelsen, egen læge, psykiater mv. Det kan være i forbindelse med ansøgning om ekstra støtte, dispensation i forbindelse med sygemelding, ansøgning om SU-handicaptillæg, samarbejde vedr. optimering af evt. medicinsk behandling mv.