Om mig

Præsentation

Jeg er født i 1985 og uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2013. Jeg har siden da fået bred erfaring som klinisk psykolog for voksne –  bl.a. har jeg flere års erfaring fra ansættelse i psykiatrien, hvor jeg særligt har beskæftiget mig med angst og affektive tilstande. Jeg har en 2-årig efteruddannelse i compassionfokuseret terapi. samt en række andre kortere kurser bl.a. omhandlende psykoterapi, udredning, supervision og etik.

Efter planen bliver jeg færdig med min specialistuddannelse i 2024, så jeg herefter kan kalde mig specialist i psykoterapi for voksne. Specialistuddannelsen er dit kvalitetsstempel for at jeg gennem årene har modtaget mange timers supervision, efteruddannelse, kurser og egenterapi for at sikre opmærksomhed og tage ansvar for egne udviklingspunkter og for selv at have en levet erfaring med hvad det vil sige at sidde i klientrollen.

 

Billede af Psykolog Anna Friis
Autorisationsbevis Psykolog Anna Friis

Jeg er fortsat ansat i Regionspsykiatrien som psykolog – jeg er taknemmelig for alt det, jeg har lært og fortsat lærer af både psykiatriske patienter og kollegaer – psykologer såvel som andre faggrupper. Min ansættelse betyder, at jeg aktuelt ikke tilbyder samtaler i dagtimer, men at min beskæftigelse som selvsstændig aktuelt kun er en bibeskæftigelse. Mine udbudte tider ligger derfor udvalgte aftener samt weekender.

Privat bor jeg med min familie, har hund, løber, skriver og synger i kor. Jeg finder personligt ro, inspiration og opmuntring i mødet med mennesker – men også i naturen og ved at udtrykke mig kreativt gennem at skrive og male. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet siden 2016.

Mit CV:

Uddannelse og
efteruddannelse

 • 2022 Certificeret i brug af ADOS som et led i autismeudredning, modul 1-4, AUH, Aarhus v. Lennart Petersen
 • 2019-2021 2-årig efteruddannelse i Compassion Focused Therapy ved Kognitiv Terapi Center, Aarhus
 • 2014: Precore-uddannelse i ISTDP ( 30 dage) ved Bjarne Thannel.
 • 2014: 30 timers kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) v. Bjarne Thannel
 • 2006-2013 Cand. psych. ved Aarhus Universitet

Udvalgte kurser

 • 2023: 2-dages kursus: Supervision af andre faggrupper, DP, Aarhus
 • 2023: 2-dages kursus: Voksnes tilknytningsmønstre i psykoterapi ved Sarah Daniel, Kognitivt Terapi Center, Aarhus
 • 2022: 2-dages kursus :Lovgivning og etik i relation til psykologarbejdet, DP, Aarhus
 • 2022: 1 dags kursus: Kognitiv remediering, AUH, Skejby, Aarhus
 • 2022 3- dages kursus: Forskning og formidling, DP, Aarhus
 • 2021: 2 -dages kursus om naturlige og komplicerede sorgreaktioner, DP, Aarhus
 • 2020: 2-dages kursus om psykofarmakologi, DP, Aarhus
 • 2019: 2 dages kursus om personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser, DP, Kbh
 • 2017: 1-dags kursus i hverdagens katastrofer ved Atle Dyregrov, DP, Kbh
 • 2016: 3 dages kursus i “Present State Examination”, kort version til klinisk brug v. Ole Mors, Regionspsykiatrien, Horsens
 • 2014: 2 dages kursus om Psykologisk debriefing v. Jakob Inge Kristoffersen, DP, Kbh

Ansættelser

2022- Psykiatrisk Klinik Rønde

 • Psykiatrisk udredning samt individuel- og gruppebaseret terapi

2017- Klinik for Depression og Mani, Aarhus Universitetshospital

 • Behandling af mennesker med bipolar lidelse – individuelt og i gruppe
 • Udredning af komplekse psykiatriske problemstillinger
 • Pårørendearbejde inklusiv familiesamtaler medbørs som pårørende
 • Tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker 
 • Eksternt samarbejde i form af netværksmæder, udarbejdelser af erklæringer til kommuner mv

2015-2017: Team for angstlidelser, Regionspsykiatrien i Horsens

 • Behandling af mennesker med angstlidelser- individuelt og i gruppe
 • Udredning af komplekse psykiatriske problemstillinger

 • Tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker 
 • Eksternt samarbejde i form af netværksmæder, udarbejdelser af erklæringer til kommuner mv.

2014-2015: Praksiskandidat ved Psykologerne i Centrum, Horsens

 • Individuelle samtaleforløb med egenbetalere og klienter henvis fra forsikring eller egen læge med henvisning.

2013: Projektansættelse ved AS3

 • Individuele forløb og gruppeforløb for sygemeldte borgere i Norddjurs Kommune ( stress, angst, depression).