Tilgang og Metode

Mit terapeutiske arbejde hviler grundlæggende på et humanistisk menneskesyn. Jeg er særlig optaget af oplevelsen af kontakt og kvaliteten af den terapeutiske relation, og jeg tror på, at alle mennesker grundlæggende stræber efter oplevelsen af mening og rummer potentiale til positiv udvikling.

Den måde, vi arbejder på skal opleves hjælpsom og meningsgivende for dig samtidig med, at min psykologfaglighed guider de metoder, jeg anvender. Det betyder, at jeg tilpasser mine konkrete intervetioner og metoder, til hvad jeg vurderer, er det bedste for dig i din unikke situation.

Jeg har en 2-årig efteruddannelse i CFT (compassion focused therapy), hvilket er en terapeutisk tilgang og metode, der. bla. støtter evne til selvberoligelse og selvomsorg som en nødvendighed for større psykisk balance og trivsel. Foruden CFT henter jeg bla. inspiration fra KAT  og ISTDP.  Jeg integrerer forskellig former for hjemmearbejde og samt forskellige oplevelsesorienterede øvelser i terapien, alt efter hvad der er brug for her og nu med dig.

Jeg bestræber mig uanset tilgang og metode på at skabe en tryg atmosfære, hvor vi sammen kan undersøge de ting, der bringer dig i terapi og på en måde, som giver mening for dig.

Jeg prioriterer faglig og personlig udvikling for at sikre bedst mulig kvalitet i mit arbejde. 

Læs lidt mere om metoderne nedenfor:

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en veldokumenteret metode til en lang række problemstillinger, oprindeligt udviklet af psykiater Aron Beck i 1950’erne. Man arbejder typisk med den rolle, ens tænkning (kognition) og adfærd spiller i ens psykiske problemer. Terapien fokuserer primært på støtte til mere hjælpsom, selvunderstøttende tænkning samt forskellige adfærdseksperimenter, der tilrettelægges på en måde, så at man kan blive udfordret i sin måske uhensigtsmæssige tænkning og få positive erfaringer, der kan være med til at nuancere og korrigere evt. urealistiske forestillinger, der er medvirkende til mistrivsel. For bedst muligt udbytte vil det være vigtigt at prioritere hjemmearbejde fra gang til gang.

Compassionfokuseret terapi (CFT)

Compassionfokuseret terapi (CFT) – eller på dansk: Medfølelsesfokuseret terapi – er en nyere og voksende terapeutisk retning udviklet af professor Paul Gilbert (1951-), men med rødder til kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, tilknytningsteori, evolutionspsykologi og udviklingspsykologi. Man arbejder i CFT bla. med at facilitere evne til selvberoligelse og selvomsorg som en forudsætning for trivsel og for at kunne hjælpe sig selv i psykisk balance. Terapien er i høj grad oplevelsesorienteret. Der vil i terapien typisk være elementer af både undervisning og forskellige øvelser, og du vil ofte få hjemmearbejde med dig. CFT er oprindeligt udviklet til klienter præget af skam og selvkritik, men har relevans i forhold til en lang række problematikker.

Intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP)

Intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP) er en psykodynamisk terapiform oprindeligt udviklet af Habib Davanloo i 60’erne, men sidenhen også med bidrag fra mange andre. I ISTDP fokuserer man på samspillet mellem egne følelser og strategier til at beskytte sig selv, når følelserne af forskellige grunde vækker angst. Tanken er, at psykiske problemer kan opstå som et resultat af angst og uhensigtsmæssige forsvarsstrategier. I terapien fokuseres der på at skabe kontakt til følelserne på en optimalt konfronterende og venlig måde. Metoden anvendes til en lang række psykiske problemer og har et solidt evidensgrundlag.